CX-One

CX-One

Bó cùng nhau CX-lập trình viên, CX-Simulator, CX Server, nhà thiết kế CX và nhiều hơn nữa
Người dùng đánh giá
3.8  (39 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
Phiên bản mới nhất:
4.27 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
OMRON
Thiết kế, chương trình và cấu hình PLC, điều khiển chuyển động hệ thống, mạng, cảm biến, nhiệt độ & trình điều khiển và HMIs.
CX-One là một phần Mềm cho Your Complete Machine! Integrates PLC lập trình phần mềm với hỗ trợ phần mềm để thiết lập mạng, HMIs, servo hệ thống, inverters và nhiệt độ nhân viên kiểm soát. Cứ bình tĩnh và chiến dịch trực giác mạnh mẽ để giảm việc tham gia vào chương trình này.
Thông tin được cập nhật vào: