CX-One

CX-One

Integrates lập trình phần mềm với hỗ trợ phần mềm để thiết lập mạng
Người dùng đánh giá
3.8  (39 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
Phiên bản mới nhất:
4.27 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
OMRON
CX-One là một phần Mềm cho Your Complete Machine! Integrates PLC lập trình phần mềm với hỗ trợ phần mềm để thiết lập mạng, HMIs, servo hệ thống, inverters và nhiệt độ nhân viên kiểm soát. Cứ bình tĩnh và chiến dịch trực giác mạnh mẽ để giảm việc tham gia vào chương trình này.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: